Pages

26 Şubat 2013 Salı

RÜYADA CEHENNEMİ GÖRMEK










    Bir kimse rüyada kendisini cehennemde görse, büyük günah işler.      Cehennemden kötü bir şey kendisine erişmeden çıktığını görse, dünyanın üzüntülerine işaret eder.
    Cehennemin kendisine yaklaştığını gören kimse, bir meşakkate girer ve kendisine fazlaca ziyan erişir. Bu rüya, bulunduğu halden dönmesi, tövbe ve istiğfar etmesi için rüya sahibini tembihtir.
    Cehenneme girdiğini gören kimsenin büyük günahları işlediğine, Allah’ın gazabına müstehak olduğuna işarettir.
    Cehenneme kılıcını çekerek girdiğini gören kimse, fuhuş yapar, kötü ve konuşur.

RÜYADA CAHİLLİK YAPTIĞINI GÖRMEK


    Rüyada cahillik alçaklığa ve akıl azlığına işarettir.
Cehalet, ehl-i sünnetten ayrılmaya ve ya abdestsiz namaz kılma ya da cehalet, namusu zedeleyen söze ve günaha işarettir.

RÜYADA VERİLEN SÖZDEN CAYMAK


    Rüyada verilen sözden caymak dostların arasında itibarın azalması manasına gelir.

RÜYADA CASUS GÖRMEK





    Rüyada casusluk etmek, anlaşılmaması için muğlak ve müphem söz söylemeye yahut şerli işleri hayırlı işlere tercih etmeye işarettir.

RÜYADA CANKURTARAN GÖRMEK









    Bir kimse rüyasında cankurtaran görmek üzücü bir haber almaya işarettir.

RÜYADA CANBAZ GÖRMEK


    Rüyada koyun ve diğer hayvanları alıp satan canbazı görmek, halkın şereflerini dünyasına tercih eden ve işleri idare eden kimseye işarettir.

RÜYADA CANAVAR GÖRMEK










    Rüyada canavar görmek zorlukla karşılaşacağına işaret eder.
Rüyasında bir canavarın pençesinde olduğunu görmek, düşmanlarının çok olduğuna ve kendisini her yönüyle sıkıştırdıklarına işarettir.
   Bir canavarın kendisini kovaladığını fakat ona yetişemediğini ve kaçıp kurtulduğunu gören düşman şerrinden kurtulur.

RÜYADA CAN YAKMAK


    Rüyada bir kimsenin canını yaktığınızı görmek, o kimsenin iyiliğini göreceğinize, canınızın yandığını görmek, ise acı bir haberin size ulaşacağınıza işaret eder.

RÜYADA CANI SIKILMAK











Rüyada gönlünün daralması, pişmanlık ve affedilmelidir. Bundan dolayı bir kimse rüyada gönlünün sıkıldığını görse, o kimsenin yaptığı günahtan dolayı pişman olup tövbe ve istiğfar etmesine işaret eder.

RÜYADA CAMİ GÖRMEK











Rüyada camiye girmek, din işlerini yapmaya, helal ile haram arasını ayıran hakime, insanın ticaret maksadıyla pazara çıkmasına işarettir.
Şehir cami, anne, baba, hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese işarettir.
Mazlum olarak camiye girmek, adalete, Kur’an’a, denize, temizlik yeri olan banyoya, huşu yeri olan kabre, yıkanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye işarettir.
Şehir cami, kale olarakda yorumlanır.
Caminin tavanı, devlet başkanının yakınları ve onunla ilişkili olan kimselerdir.
Caminin direkleri, devlet ve yöneticilerdir.
Caminin lambaları, icap ettiği zaman verdiği malıdır.

RÜYADA CAM GÖRMEK








     Rüyada görülen camın azı ve çoğu, geçici bir üzüntüdür.
Bir kimsenin, rüyada cam bir kap veya mahfaza içinde görmesi, üzüntüsünün kendisine kolay gelmesine işaret eder.
     Rüyada cam gören kimsenin gizli ve kapalı bir şeyi varsa bu şey ortaya çıkar.
    Fakat, yeşil, kırmızı, sarı ve sedeften ve bunlara benzer şeylerden yapılmış camlar, mal, evlat ve hanımdan olan şüphelere, riya ve nifaka işarettir.

RÜYADA CADDE GÖRMEK













    Rüyada cadde görmek, doğrulukla ta’bir olunur. Bir cadde üzerinde yürüdüğünü görmek, doğru yolda olduğunu gösterir.

RÜYADA BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRMEK











Rüyada insan şeklinden çıkacak derecede büyüdüğünü gören kimsenin öleceğine işaret eder.

RÜYADA BÜYÜK ABDEST GÖRMEK


      Küçük veya büyük abdest yaptığını gören kimsenin üzüntüsü gider. Mal sahibi ise malın zekatını verir.
     Eğer, abdest yeri abdesthane gibi bilinen bir yer ise ihtiyacı için sarf edeceği şeyin meşru olmasına işaret eder. Abdest yaptığı yer, ise sarf edeceği şeyin meşru olmasına işaret eder. Abdest yaptığı yer, meşhur ise, bilmediği yere malını harcar.
     Bir yere abdest edip toprakla üstünü örttüğünü gören kimse, bir malı yere gömer.
Rüyada büyük abdestini yaptığını gören insan, dünya evi bir kısım sıkıntılarından kurtulur, affa ve afiyete mazhar olur.

RÜYADA BÜRO GÖRMEK


  






    Rüyada bir büro veya bir büroda çalıştığını görmek, rüya sahibinin başarılı  çalışmaları sayesinde arzularına kavuşacağına, kendisine verilen sırları ömrü boyunca tutacağına, gerek bu yönü gerekse tutumluluğu yönünden takdir edileceğine işaret eder.

RÜYADA BÜLBÜL GÖRMEK













Rüyada bülbül görmek, türkü ve şarkı söyleyen veya çalgı çalan adama ya da şakacı ve güzel konuşan bir kadına işaret eder.
Rüyada bülbül görmek, düzgün konuşan zeki veya okulda okuyan bir çocuğa işaret eder.
Bülbül görmek, mal sahibi zengin bir erkeğe, yahut neşeli zengin bir kadına işaret eder.
Bazı tabirciler, bülbülü, Kur’an okuyan bir çocuk veya bir oğlan çocuğu ile tabir etmişlerdir.

RÜYADA BÜKMEK


     






      Rüyada sarığı veya ipi bükmek yolculuğa işaret eder.
Bir kimse rüyada kamış, urgan veya ip büktüğünü görse, o kimsenin mutlaka yolculuğa çıkması gerekir. Eğer bükdüğü şey ince olursa o kimsenin gideceği yer ucuzluk ve bolluk bir yer olur.              Eğer ip ve urganı bükmek, kendisine kolay geliyorsa, onun yolculuğu rahat geçer.

RÜYADA BUZDOLABI GÖRMEK


     






     Rüyada buzdolabı görmek, çok hizmetkar ve menfaatlı, bir hanıma işaret eder. Buzdolabından su içmek o kadın tarafından mala nail olmaktadır. Buzdolabında meydana gelen değişiklik, o kadında meydana gelecek olan ahlaki bir değişiklik ile tabir edilir.

RÜYADA BUZAĞI GÖRMEK











     Rüyada görülen buzağı eğer rüya sahibinin kendi hayvanından doğmuş veya kendisine bağlanmış ise, erkek çocuğa işaret eder.
Pişirilmiş buzağı hz. İbrahim (a.s)’in kısasına binaen korkudan kurtulmaktır.

RÜYADA BUZ GÖRMEK







     Genç bir erkeğin rüyada buz üzerinde kaydığını görmesi, hataya düşmesine işarettir. Böyle bir rüya olgun yaştakiler için, hile ve dalaverelikten kolaylıkla kurtulmaya, genç kadınlar için ev işlerinde çalışmanın kendilerine daha yarar sağlayacağına ve herkesin sevgisini kazanacağına işaret 

RÜYADA BURUN GÖRMEK










     Rüyada burun görmek, mal, evlat, baba, kardeş, koca, arkadaş gibi insanların iftihar ettiği şeyler üzerine işaret eder.
     Bir kimsenin rüyasında burnunu güzel görmesi halinin güzelliğine işaret eder.
     Rüyada burnun siyah ve küçük görülmesi, perişan olacağına ve birisine buğz etmesine işaret eder.
    Rüyada güzel koku koklamak, mevki ve itibarı yüksek olmasıyla tabir edilir.

RÜYADA BURÇ GÖRMEK


     Bir kimse rüyada kendisini kalenin burcunda olduğunu görse, o kimse kendisine arzu eden adamdan emin olmaz. Eğer hasta ise vefat eder. Bazıları, o kimsenin kadir ve şanı yüce bir adama zafer bulacağına işaret eder, demişlerdir.

RÜYADA BURAK GÖRMEK


     Peygamberimizin miraca çıktığını burağını rüyada görmek, yüksek mertebeye nail olmaya yahut şehid olarak vefat etmeye işaret eder.
      Bazı tabirciler, bu burağı gören kimse Allah yolunda insanları irşad etmek üzere cihat yapar ve derecesi yükselir demişlerdir.

RÜYADA BULUT GÖRMEK













     Rüyada bulut, halkın hayat ve kurtuluş olan ıslama işaret eder.
Bazen de bulut, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim ve hikmete işaret eder.
     Bazen bulut, askere, arkadaşlara, bazen de yiyecek ve giyecek gibi su ile biten şeyi taşımasından dolayı deveye işaret eder. Bazen de gemilere, bazen hamile kadınlara veya yağmura işaret eder.
     Eğer bulut siyah olursa onunla beraber ses veya yıldırım bulunursa devlet başkanın vergi almasına, işkence ve emirlerine işaret eder. 
     Bir kimse rüyada evinde bir bulut görse yahut odasında kendi üzerine bir bulut inse, eğer o kimse inançsız ise, Müslüman olur. Mü’min ise nimete nail olur. Yahut çocuk istiyorsa hanımı hamile olur. Ya da karada yük arabası denizde gemisi varsa, onlar gelirler.

RÜYADA BUHAR GÖRMEK











     Rüyada buhar görmek gözün kör olmasına işaret eder.
Kış zamanında ağızdan çıkan buharı yaz günlerinde görmek, iç hastalıklara ve saklanılmış sırların aşikareye çıkmasına işaret eder.
     Buharı gören kimse hidayet ermiş birisi ise, o kimsenin yolunu sapıtıp hidayetten uzaklaşmasına işaret eder.
      Bazen de buhar, yalan ve faidesiz söz vermeye işaret eder.

RÜYADA BUĞZ ETMEK


     Bir kimse rüyada, bir insana buğz ettiğini veya bir insanın kendisine buğz etiğini görse, bu rüya bütün insanlık için iyi değildir. Sevdiği bir insana yaptığı buğz, kalbindeki kin ve hasede işaret eder.

RÜYADA BUĞDAY SATICISI GÖRMEK









      Rüyada buğday satıcısı görmek, mal sahibi şerefli ve muhterem kimseye işaret eder, eğer buğdayı satın almaya ihtiyacı varsa, rüyayı gören zor duruma düşer.

RÜYADA BUĞDAY RENGİ GÖRMEK








     Rüyada buğday rengi, mezheplerin ihtilaf etmesine işaret eder.

RÜYADA BUĞDAY GÖRMEK









      Rüyada buğday, meşakkatle meydana gelen şerefli bir maldır.
Buğday satın aldığını gören kimse mala, ucuzluğa ve bolluğa erişir ve onun çoluk çocuğu çok olur.
     Yeşil başak, ucuzluk ve bolluk senesidir.
     Biçilen ekin başakları sarı iseler ihtiyaçların, yeşil iseler gençlerin ölüm ve öldürülmelerine işaret eder.
     Rüyada, kuru buğday yemekte hayır yoktur. Kurumuş buğday başağı haram maldır.
     Yeşil başaklı buğday yediğini gören, salih ve ibadet eden bir kimsedir.

RÜYADA BÖBÜRLENMEK


    Rüyada böbürlenmek, küçüklenmeye ve insanlar arasında şeref kazanmak ve yükselmek arzusunda bulunan kimsenin bulunduğu rütbesinden düşmesine işaret eder.

RÜYADA BÖBREK GÖRMEK


     
  


     Rüyada böbrek görmek, kişinin yardımcısı ve haline uygun şeyidir. İki böbreğinden birisinin kaybedilmesi, o kimsenin yardımcısının kaybolmasına işaret eder.
       Böbreklerin ikisini de kaybetmek katı kalpliliğe işaret eder.
Böbrek kişinin erkek kardeşine vs. yakınlarına ve evlatlarına işaret eder.


RÜYADA BOZGUNA UĞRAMAK


      Rüyada Müslüman askerlerin savaşta bozulmaları, onların savaşta sebat ve metanet göstermelerine ve onların galip ve muzaffer olmalarına işaret eder.
     Düşmanı gördüğünde korkarak titrediğini gören kimseye, takat getiremeyeceği bir üzüntü isabet eder. Bir kimse rüyada bir takım askerlerin savaşta bozguna uğramış oldukları halde bir şehire girdiklerini görse, onların Nusret ve zafere kavuşmalarına, eğer askerler zalim iseler, onlara bir azap ve cezanın geleceğine işaret eder.

RÜYADA BOYNUNA SARILMAK








     Rüyada birisinin boynuna sarılma, uzun ömre işaret eder.
Bir kimse rüyada bir ölünün boynuna sarılsa ve ısrar ederek ayrılmazsa, o kimse ölür. Bazı tabirciler, rüyada kucaklaşmak, güzel konuşmaya ve güzel cevap vermeye işaret eder, dediler.
Kucaklaşmak, nikaha ve iyi geçinmeye işaret eder.
Rüyada bir kimse ile kucaklaştığını ve başına onun kucağına koyduğunu gören kimse, sermayesini o kimseye verir.

22 Şubat 2013 Cuma

RÜYADA BOYUN GÖRMEK




     Rüyada boynunun kalın olduğunu gören kimsenin üzerine aldığı vazife ve emaneti hakkıyla yerine getirmesine işaret eder.

     Bir kimse rüyada boynuna yılanın sarılmış olduğunu görse malının zekatını vermediğine işaret eder.

     Rüyada boynunun normal olduğunu gören kimsenin ahlakı kötüyse, güzelleşir.

RÜYADA BOYA GÖRMEK










    Rüyada görülen boya, örtüp gizlemektir. Sakalda görülen boya, gösterişe, amel ile hileye işaret eder.

     Boya kullanmak kendisine layık olan kimse için nimetler ile yardımlaşmaya düşmanı zelil ve hakir etmeye ve korkudan emin olmaya, kendisine layık olmayan kimse içinde üzüntü, keder, şiddet, borç, dost ve ahbabı terketmeye işaret eder.

RÜYADA BOY GÖRMEK





     Rüyada boyunun uzun olduğunu görmek, fitneye bazen bencillik, kuvvet, kudret ve zenginlikle iftihar etmeye işaret eder. Uzun olan boyun kısa gözükmesinde hayır yoktur. Çünkü bu rüya sahibinin itibardan düşmesine veya ecelinin yaklaşmasına işaret eder.

RÜYADA BOŞANMAK









Rüyada bir erkeğin hanımından boşanması hayra yorumlanmaz. Böyle bir rüya, geçimin daralmasına, veya gerçekten ayrılık olmasına, ikisinden birinin vefat etmesine işaret eder.
Bu rüyayı evli kadın görürse, kocasıyla arasına başka birisinin girmesiyle tartışmaların çıkmasına dolayısıyla da üzüntülere sebep olacağına, eğer rüya sahibi(kadın) hasta ise düşman olarak birbirleriyle yaşamlarını sürdüreceklerine işarettir. 

RÜYADA BOŞ YERE BAĞIRMAK










     Rüyada boş yere bağırıp çağıran adamı görmek, batıl ve yanlış söz söylemeye işaret eder. Bazende bu rüya, pakk’la batılın arasını ayıran akıllı ve anlayışlı bir kimseye işaret eder.

RÜYADA BOSTAN GÖRMEK










     Rüyada bostan görmek, rüya sahibinin nişanlanmasına veya evlenmesine, ve arzularının gerçekleşmesine işaret eder. Eğer rüya sahibi evliyse, o zaman hayırlı bir evlada sahip olacağına işarettir. Rüyada bostan suladığını gören kimsenin mevki ve rütbesinin yükseleceğine, mali durumunun düzeleceğine işarettir.

RÜYADA BORÇ ÖDEMEK



      Rüyada bir borcu ödediğini gören kimse, doğduğu yerleri ziyaret eder veya bir fakire iyilikte bulunur veya dünyada ona güç olan bir şey kolaylaşır, veya yardım, şahitlik yahut kefaret veya hac yada zekat gibi şeyleri eda ederler. Bazı tabirciler rüyada bir borç ödemek yolculuktan dönmeye işaret eder, dediler. 

RÜYADA BORÇ ALMAK-VERMEK



 • Rüyada borçlu olmak, zillet ve hakarettir.
 • Bir kimse rüyada borcunu ödediğini, bir hakkı eda ettiğini görse o kimse akrabalarını ziyaret eder, yahut bir yoksulun krnını doyurur. Din ve dünya işlerinden müşkil olan bir şeyin kolaylaşmasına işaret eder.
 • Bazı tabirciler, borç ödemek, yolculuktan dönmektir, dediler.
 • Bir kimse rüyada, borç ödemek, yolculuktan dönmektir dediler.
 • Bir kimse rüyada borçla mahkum olduğunu ve kendiside borcu itiraf ettiğini, halbuki gerçekten böyle bir borcunun olmadığını görse, bahsedilen borç onu ihata eden günahı ve ahirettede azaba düşüreceği kötü ameldir. Yahut göreceği bazı dert ve hastalıklardır. 


RÜYADA BORAZANCI GÖRMEK



     Bir kimse rüyada, borazancının sesini işitse bir olaya davet edilir. Davet edildiği olay boşlukta muhtemden gayr-ı meşru bir olay olur. 

RÜYADA BORAZAN GÖRMEK










 • Rüyada borazan, güzel bir şöhrete, savaşa ve düşmanı kaçırmaya işaret eder.
 • Rüyasında borazan sesi işiten kimse bir olaya çağrılır.
 • Borazana üflediğini görse, kendisi için bir olay meydana gelir.
 • Borazan, batıl haberlerede işaret eder.
 • Borazan sahibi, koğuculuk yapan veya arsız, namussuz bir erkeğe yahut meyhaneciye işaret eder.
 • Rüyada görülen borazan, meydana çıkacak hayra işaret eder.
 • Borazan, kadının ahlakı ilede tabir edilir. Bundan dolayı kendi borazanında ayıp olduğunu görenin hanımının ahlakına bir ayıp nisbet edilir. 

RÜYADA BONCUKÇU GÖRMEK



     Rüyada boncukçuyu görmek, kadınların işleriyle uğraşan ve onların işlerini düzenlemeye gayret gösteren bir kimseye işaret eder.

RÜYADA BONCUK GÖRMEK







     Rüyada boncuk görmek, hizmetçi, hanım veya bir mala kavuşmaya işaret eder. Bazı tabirciler boncuk, alçak ve rezil bir dosttur, demişlerdir.

RÜYADA BOLLUK ZENGİNLİK GÖRMEK



     Bir kimsenin, rüyada geçiminin bol olduğunu görmesi şiddet ve darlık halinde bulunan kimse için üzüntü ve kederden kurtulmasına, borcunu ödemesine ve sıkıntısının gitmesine işaret eder.

     Zengin insanın kendini bolluk içinde görmesi ise şükrünü artırması gerektiğine işaret eder.

RÜYADA BOĞULMAK



 • Rüyada boğulmak, Allah (cc) ın emir ve rızası olmayan bir halde bulunmaya işaret eder.
 • Rüyada boğulduğunu gören kimse, çok günah işleyerek hata eder. Eğer boğulduğunda öldüyse o kimsenin küfründen korkulur veya o kimse bir bid’at içinde boğulur.
 • Denize battığını, akabinde suyun üzerine çıkıp el ve ayaklarını oynatıp sonra yine suya battığını ve tekrar suyun üzerine çıktığını gören kimse, dünya işlerine dalar. Zengin ve otorite sahibi olur.
 • Sudan çıktığını ve boğulmadığını görse, dünya işleri onu dindar eder. Eğer o kimsenin üzerinde yeşil bir elbise varsa, ilim ve takva sahibi olur. Boğulduğunu ve denizin derinliklerine daldığını görse, devlet başkanı o kimseye kızar veya eziyet eder ve o kimse o azap içinde ölür.
 • Suda boğularak öldüğünü gören kimseye, düşmanı yaklaşır.
 • Rüyada safi ve berrak suda boğulmak, çok mala erişmeye işaret eder.

RÜYADA BOĞMAK




    Bir kimse rüyada boğulduğunu görse, kendisine yüklenen emanet ve velayetten dolayı ızdırap çeker.

    Bir kimse kendisini asarak boğulduğunu görse, üzüntü ve kedere ve kimsenin evinde ve kendisini asıp boğduğunu gördüğü yerde ikamet etmemesine işaret eder.

RÜYADA BOĞAZLAMAK


Rüyada bir şeyi boğazlamak, anne-babaya asi olmaya işarettir.
Rüyada birini kestiğini görmek, rüya sahibinin kestiği kimseye zulmetmesine işaret eder.
Üzüntü ve kederli bir kimsenin kendisinin rüyada boğazlandığını görmesi, üzüntü ve kederden kurtulmasına işaret eder.
Rüyada boğazlamak, nikaha da işaret eder.
Bir kimse rüyada güvercin ve koyun gibi şeyleri boğazladığını görse, o kimse evlenir.
Bir kimse rüyada bir kadını boğazlasa, o kimse o kadınla cinsi münasebette bulunur.
Yine rüyada hayvanların dişilerinden birisini boğazlamak, bir kadınla cinsi münasebette bulunmaya, yahut bir kızın bekaretini bozmaya işarettir.
Bir kimsenin bir çocuğu boğazlanmış olarak görmesi, o çocuğun olgunluk çağına gelmesine işaret eder.
Rüyada bir adamın veya bir milletin boğazlanmış olarak görülmeleri, onların sapıklık içerisinde olmalarına işaret eder.
Bir kimsenin rüyada kendi kendini boğazladığını görmesi, eğer boğazlanırken kan çıkarsa, zulme ve isyana işaret eder. Eğer kan çıkmazsa akrabaları ziyaret ve iyiliğe işaret eder.
Bir kadın rüyada devlet başkanını kendini boğazladığını görse, o kadının bir erkekle evlenmesine işaret eder.
Kesilesi helal olmayan her şeyde de hüküm böyledir. Mahremlerini boğazladığını gören kimse yakınlarını tanımayarak, onlarla olan münasebetini keser.