Pages

27 Haziran 2017 Salı

BALIK KAVAGA CIKINCA DEYIMININ HIKAYESI NEDIR

Son Posta gazetesinin 25 Mayıs 1940 tarihli nüshasında "Hindistan’da balıklar kavağa çıkmaya başladı.” şeklinde bir haber vardır ve altında şu bilgi mevcuttur:

“Hindistan’da ve Hindiçini'de Anabas adında çok garip bir balık vardır. Bu balık, sudan dışarı çıkıp yüz metreye yakın yürüyebilmektedir. Bu yolu otuz dakikada almaktadır. Bu balıkların güçlü kuwetli olanları, ağaçlara da tırmanmaktadır."

Bu haber, besbelli ki şimdiki asparagasçıların babaları tarafından yazılmıştır. Haberin tek okunabilirlik gerekçesi de dilimizdeki “balık kavağa çıkınca" deyimi olsa gerektir.

Kavak ağacı, sulak yerlerde hızla yetişen ve kerestesinden istifade edilen bir ağaç olduğu için bizim coğrafyamızda daima var olagelmiştir. Bugün, Anadolu'da kavak kelimesiyle türetil- miş yer isimlerini (Aynalıkavak, Kavaklar, Uzun Kavak, vs.) sıralamak bile uzunca bir liste yayınlamayı gerektirir. Türkülerimizde, edebiyatımızda (servi yerine), folklorumuzda kavak sem- bolüne sıkça rastlanmaktadır. Dilimizde, gereği aıılma vaatleri anlatmak, güya onların icra zamanını bildirmek üzere“ balık kavaga cıkınca..." denir. Güya balığın kavak ağacına çıkması nasıl imkânsız ise, bu tür vaatlerin gerçekleşmesinin de öyle imkânsız olduğu anlatılmaktır. Kavak ağacıyla bir alâkası yoktur. Burada anılan kavak, İstanbul’da bulunan Kavak semtleridir.

İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e açılan noktasında iki yerleşim alanı vardır. Bunlardan Asya’dakine Anadolu Kavağı, Avrupa'dakine de Rumeli Kavağı denilmektedir. Kavaklar, çok rüzgârlı ve akıntılı olduğu için burada balık avlamak imkânsız gibidir. Hatta bu bölgede balık da fazla eğleşmez ve burada balık tutulup karaya çıkarılamaz.

Tahminimiz o ki deyim İstanbul civarında türetilmiş, ama gitgide diğer şehirlere de yayılınca Istanbul'daki bu semtleri bilmeyenler tarafından Kavak adı, kavak ağacı gibi anlaşılmış ve “balık Kavak'a çıkınca” deyimi de kavak ağacıyla ilişkilendirilmiştir. Çünkü deyimin anlamı her iki okunuşa da uygundur. Mamafih, ağaca bir metre kadar tırmanabilen bir balık cinsinin olduğu ve

bunların, suları çekilen bataklıklardaki kavaklara tırmandıkları da bilinmektedir.