Pages

30 Mart 2013 Cumartesi

RÜYADA CÜCE GÖRMEK      Rüyada cüce görmek sevindirici bir haber almaya, cüce bir hale gelmek, ömrün kısalmasına veya fitne ve dedikodu çıkmasına işarettir.

RÜYADA CÜBBE GÖRMEK


     Bir kimse, üzerinde cübbe olduğunu görse, evleneceği bir kadına işaret eder. Cübbe boyanmış olursa o kadın doğuran ve seven bir kadındır. 
     Cübbenin yüzünün pamuktan olması, dinin güzelliğine işarettir.      Bir kadın, astarı samurdan olan bir cübbe giydiğini görse, zalim bir kimse sebebiyle kocasına hainlik eder.
    Cübbe, uzun ömürdür.
    Cübbe, giyen için zenginliktir.
     Yazın cübbe giymek, hanımdan, yahut hastalık, hapis ve darlıktan üzüntü ve kedere yahut kadın için meydana gelen sıkıntı ve şiddete işarettir.
    Rüyada üzerinde cübbe olduğunu gören kimse, harpte ise düşmanla karşılaşır.

RÜYADA CUMA GÜNÜ GÖRMEK


     Cuma gününü gören kimsenin, Cenab-ı Hakk perakende ve dağınık işlerini toplar, halini çetinlikten kolaylığa çevirir, nimet ve bereketini yeniden o kimseye ihsan eder.
      Kendisi evinde ve dükkanında olduğu halde, insanların cuma namazını kıldıklarını, tekbir, rüku, sücud, teşehhüt ve selam seslerini duyduğunu, insanların cumadan döndüklerini zannettiğini gören kimse, bir şehir veya nahiyenin ileri geleni işe işinden çıkarılır.
      Cuma namazını kıldığını gören kimse izzet ve keramete işarettir.                     Cuma namazını kıldığını gören kimse, bir yere yolculuk yapar ve isteğine işarettir.
      Cuma namazını kıldığını gören kimsenin arzu ve istekleri yerine gelir.
      Rüyada görülen Cuma namazı, üzüntü ve kederden kurtulmaya, neşeye erişmeye ve haccetmeye işarettir.
     Cuma namazı, borcun bir kısmının azaltılıp onunla iktifa etmeye işarettir.
     Cuma gününde olduğunu veya cuma namazını kıldığını gören kimse yakında gamdan kurtularak sevineceği dostu ve sevdiği ile toplanacağına arzu ettiği ihtiyacının meydana geleceğine işarettir.

23 Mart 2013 Cumartesi

RÜYADA CÖMERT OLDUĞUNU GÖRMEK


    Cimri olan kimsenin rüyasında cömertliği bilgiye, güzel ahlaka, sapıklıktan sonra hidayete dönmeye işarettir.

RÜYADA CİVCİV GÖRMEK
   Rüyada civciv görmek çok çocuk sahibi olmaya işaret eder.

RÜYADA CİNAYET İŞLEDİĞİNİ GÖRMEK


     Rüyada bir cinayet işlediğini gören mahzurlu bir işe girer.
     Bazende bu rüya, maksadına ve arzusuna nail olmaya işaret eder. 
    Hacc'da ihramda bulunan kimsenin bir av cinayeti yaptığını görmesi, uyanıklıkta o hayvanın mislini ödemeye mecbur olmasına işaret eder.
    Bir kimsenin rüyada cinayet işlediğini görmesi, maksadına ve arzusuna nail olacağına işaret eder. Bazen de cinayet işlediğini görmek, mahzurlu bir iş ile tabir edilir.

RÜYADA CİN ÇARPTIĞINI GÖRMEK

Rüyada kendisini cin çarptığını ve aklı başından giderek yere yıkıldığını gören kimsenin, faiz ve haram yemesine veya sihir yapmasına ya da elinden malı giderek üzülüp ve kederlenmesine işaret eder.

RÜYADA CİN GÖRMEK

    Rüyada cin görmek, hilekar bir kimse ile tabir edilir.
    Rüyada, cin olduğunu gören kimsenin hilesi çok olur.
    Cinin kapısının yakınında durduğunu görse, o kimse zarara uğrar yahut üzerinde yapması lazım gelen bir adağı olduğuna veya ona isabet edecek bir darlık ve zillete işaret eder.
    Birisinin evine cinlerden girip bir şeyler yaptığını gören kimsenin evine düşman veya hırsızlar girerek o kimseye zarar getirirler. Cinle sohbet ettiğini gören kimse, yolcu ve sır sahiplerinin durumlarına muttali olan kimseye yakın olur.
    Cin görmek bazen kara ve denizde yolculuk yapmaya, kapıp kaçırmaya hırsızlığa, zinaya, içki içmeye, bid'at yerlerine, kiliseye, dükkanlara, türkü veya şarkı söylemeye, zenginliğe ve çalgılara işaret eder.
   Cinleri görmek, hokkabaz ve sihirbazlara da işaret eder.
Kendisini cinlerin yere düşürdüğünü gören kimseye cin dokunur ve cinlerden ona bir zarar gelir. Bazen de bu rüyayı gören faiz yer.
     Bazen de cin görmek, yılan ve akrep gibi yer haşerelerine ve insanların rahatsız olacakları şeylerin çıkmasına işaret eder.


16 Mart 2013 Cumartesi

RÜYADA CİMRİ OLDUĞUNU GÖRMEK    Rüyada cimrilik ettiğin gören, uyanıkken ilacı olmayan bir hastalığa işaret eder.

    Bazen cimrilik, ayrılıkçı ve sahibini cehenneme yaklaştıkça amele işaret eder. Bazende cimrilik, çoluk çocuğun nafakalarını kısıp daraltmaya, mal ve evlatlarının telef olmasına yahut kötü tedbirli bir varise işaret eder.

    Rüyada cimrilik, yemek veya yedirmektir.

RÜYADA JİMNASTİK YAPTIĞINI GÖRMEK
     Rüyada jimnastik yaptığını gören kimsenin sağlıklı bir ömür süreceğine ve geçim durumunda sıkıntı çekmeyeceğine işaret eder.

RÜYADA CİLTLENMİŞ KİTAP GÖRMEK


      Bir rüyada ilim ve tefsir kitaplarından bir kitap görmesi, o kimsenin yaptığı vazifesindeki doğruluğuna, fakihlerin kitaplarını gören kimse için de, gelecek hayra işaret eder.

     Rüyada tarih kitaplarını gören kimse, devlet büyüklerine işaret eder.

7 Mart 2013 Perşembe

RÜYADA CİLVE YAPTIĞINI GÖRMEK


    Bir kadının rüyada cilve yaptığını görmek, sevinç ve sürura; kendisinin bir kadına karşı cilve yaptığını görmek dünya malı elde ederek sevinmeye işaret eder. Erkeğin erkeğe karşı cilve yapması iyi değildir.

RÜYADA CİLT GÖRMEK
    İnsanın rüyada gördüğü cilt ve derisi insanın örtüsü, ölümünden ve sağlığından geri bıraktığı maldır. Derisinin yüzüldüğünü gören kimse hasta ise ölür. Sıhhatli ise fakirleşir ve rezil olur.

    Ölen kimsenin rüyada cildinin güzel olarak görülmesi, o ölü kimsenin cennet nimetlerine nail olduğuna işaret eder. Derisinin kalın veya siyah olduğunun görülmesi ise ölünün azapta olmasına işaret eder.

    Rüyada vücudunun siyah olduğunu gören kimsenin dinini terk edenlerin büyüklerinden olduğuna işaret eder.

    Rengin kırmızılığı, cehalet, rütbe ve üzüntüden kurtuluştur. Bazıları da, rengin kırmızılığı ile beyazlığı da olursa, rüya sahibi azizliğe ve yüceliğe işarettir dediler. Rengin sarılığı, hastalıktır. Rengi siyah olan kimse rüyada renginin beyaz olduğunu görse, vücutça zayıflar, zillet ve sıkıntıya düşer. Yüzünün kızardığını görse, o kimsenin üzüntü ve kederi uzun ve bundan kurtulması da uzak olur.

    Rüyada kitap ciltletmek hayır ve istikamete işaret eder.

RÜYADA CİLACI GÖRMEK     Bir kimsenin rüyada cilacı görmesi, devlet erkanına işaret eder. Yine rüyada bir şeye cila verdiğini gören, izzet ve yüksek makama ere. Eğer ehil değilse hükümet hizmetinde bulunmaya veya devlet büyüklerinden birinin yanına işçi olarak girmeye işaret eder.

RÜYADA CİHAD ETTİĞİNİ GÖRMEK
    Rüyada cihad etmek çoluk çocuğun rızkını temin etmek için gayret göstermeye, güzel isimle medh edilmeye işaret eder.

    Bazı tabirciler, cihad, rızkın, genişliğine işaret eder dediler. Bazı kerde hayır ve sevap yoluna gitmeye, asi ve inatlarla münakaşa ve mücadeleye işaret eder.

    Bir kimse cihad etmeye gittiğini görse, fazilet ve zenginliğe, ahirette yüksek dereceler işarettir.

    Bir takım kimselerin cihad için yola çıktığını görse, o kimselerin, kurtuluşa, zafere, makam, izzet ve kuvvete erişmeye işaret eder.

    Allah yolunda öldüğünü görmek, rahat ve sevince ve kolaylıkla rızka nail olmaya işaret eder.

4 Mart 2013 Pazartesi

RÜYADA CİĞERCİ GÖRMEK
     Rüyada ciğerci görmek, korkudan emin olmaya muhafazakarlığa, namusa, sıhhata, sükut olmaya ve düşmana galip gelmeye işaret eder.

    Ciğerci görmek, insanları yolculuğa teşvik eden bir kimseye işaret eder.

RÜYADA CİĞER GÖRMEK

    


    Rüyada ciğer görmek, korkudan emin olmaya, sıhhate ve düşmana galip gelmeye işarettir.

RÜYADA CİBİNLİK GÖRMEK


    Rüyada cibinlik görmek, cinsi münasebet yapmaya işaret eder.

   Bazen de cibinlik üzüntü ve kedere delildir.

RÜYADA CİVA GÖRMEK

    Rüyada görülen civa, tamam olmayan bir hususa işarettir. 

    Bir kimse bir insana civa verdiğini, yahut civaya malik olduğunu ya da civanın elinde olduğunu görse, sözünden dönmeye ve ahdini tutmamaya işaret eder.

    Elinde civa olduğunu gören kimsenin dinde tereddüt etmesine, nefsine uyan halin ve itimad edilmeyen kimse olduğuna işarettir.

RÜYADA CIMBIZ GÖRMEK


    Rüyada cımbızla vücudundan kıl çeken kimse, bir dostundan incileceği söz işitir.

RÜYADA CEZVE GÖRMEK

Rüyada cezve görmek dedikodu yapacağınıza işarettir.

RÜYADA CEZAYA ÇARPTIRILMAK

    Rüyada cezaya çarptırılmak, üzüntü ve kederden kurtulmaya, işleri yolunda koymaya işarettir.

RÜYADA CEYLAN GÖRMEK

      Rüyada ceylan görmek, rüya sahibinin hiç ummadığı bir kimseyle evleneceğine işarettir.

      Rüyada ceylan avladığını görmek, rüya sahibinin mesut günlerinin sona ermesine delildir.

     Rüyada ceylan eti yemek, rüya sahibinin üzüntü ve sıkıntılı hayatının bir süre daha devam edeceğine işarettir.

     Rüyada ceylanı canlı olarak yakaladığını gören, güzel bir kimseyle evlenir.

RÜYADA CEYHUN NEHRİNİ GÖRMEK
      Ceyhun nehrinde yıkandığını gören kimseye Allah-u Teala Hazretleri büyük bir mülk verir. Üzüntülü ise üzüntüsü gider, borçlu ise borcunu verir. Esir ise serbest bırakılır, fakir ise Allah-u Teala zengin eder, alim ise ilmi artar.

     Ceyhun nehrinden içtiğini gören kimseye o taraftan bir fayda ve menfaat gelir.

1 Mart 2013 Cuma

RÜYADA CEVİZ AĞACI GÖRMEK

    Ceviz ağacı görmek huysuz ve asabi bir adama işarettir. Rüyada ceviz ağacına çıktığını gören böyle bir adamla dost olur. Ceviz ağacının üzerine devrildiğini görmek bir dostunun öleceğine işarettir.

RÜYADA CEVİZ GÖRMEK


    Rüyada ceviz, maldır.

    Cevizlerin birbirine sürtülmeden dolayı işitilen ses, düşmanlık ve şiddettir.

    Rüyada görülen ceviz ağacı, cimri, uğursuz, atan mala sahip bir kimsedir.

    Ceviz ağacı üzerinde olduğunu gören kimse, yukarıda vasfolunduğu gibi kaba bir kimseye güvenir. Eğer ağaçtan indiğini görse, güvendiği o kimse ile aralarında olan işi tamamlanmaz. Ceviz ağacından düşüp öldüğünü gören kimse, öldürülür. Ölmez ise kurtulur.

RÜYADA CEVHERCİ GÖRMEK

    Rüyada cevher satan kimseyi görmek, ibadet eden bir insana işarettir. Yine cevherciyi görmek, mücevherat alıp satana, zor işlerde kendisine uyulan alime, dindar ve ilim sahibi bir insana ve çok mala işaret eder.

RÜYADA CETVEL GÖRMEK    Rüyada cetvel görmek doğruluğa işarettir.

RÜYADA CESET GÖRMEK
    Rüyada ceset görmek sıkıntı içinde bulunan bir yakınımızın yanınıza geleceğine işarettir.

    Bazen de ceset görmek işlerinizin bozulacağına da işaret eder.

RÜYADA CESARET ETMEK
4    Rüyada cesaret göstermek, bir şeyde ısrar ve azmetmeye, bazen de, rahatsız eden şeyleri def etmek ve düşmanla karşılaşmaktan dolayı kişinin Allah’a veya insanlara yaklaşmasına işarettir.

RÜYADA CERRAH GÖRMEK


      Ameliyata ihtiyacı olan bir kimsenin cerrah görmesi ve cerrahın yanına girmesi, o kimsenin hastalığından afiyet bulmasına, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmasına işarettir.

     Rüyada cerrahın, cerraha ihtiyacı olmayanın yanına girmesi, o kimsenin kan almaya ihtiyacı olmasına işarettir.

     Rüyada cerrah, insanın sağlam olan azalarının etini parçalayan ve kanını akıtan kimseye işarettir.

RÜYADA CEPHANE GÖRMEK
    Rüyada cephane görmek maddi sıkıntı çekmeye delildir.

RÜYADA CENNET HAZNEDARINI GÖRMEK


    Rüyada cennetin haznedarını görmek, devamlı sevince işarettir.

    Cennetin haznedarını görmek, nimete, temiz yaşayışa ve Allah’ın rızasına işarettir.

    Bir kimse cennette olduğunu, meleklerin kendisine selam vererek cennetin her bir kapısından girdiklerini görse, Alah-u Teala    Hazretleri o kimseyi affeder ve uzun hayırla onu hayırlandırır. Bir kimse cennetin haznedarını görse üzüntü ve kederi gider, ferahlığa kavuşur ve geçimi güzel olur.

RÜYADA CENNET GÖRMEK


    Cenneti görüp fakat oraya girmediğini gören kimse, arzu ve istediği şeye işarettir ve ondan üzüntü ve keder gider demişlerdir.

    Cennete girmek isteyip fakat bundan menedildiğini gören kimse niyet ve kasd ettiği hacc ve cihaddan yahut üzerinde ısrar ettiği günah ve kusurdan tövbeyi murat ettiği halde, bunlardan menedilir.

    Cennet kapılarından birisinin, üzerine kapandığını gören kimsenin anne ve babasından birisi vefat eder.

    Cennetin bütün kapılarının üzerine kapanıp açılmadığını gören kimse, anne ve babasına asi olduğuna ve ondan razı olmadıklarına işarettir.

    Cennete girdiğini gören kimse her iki dünyada emniyet ve sevince erişir.

    Cennete girdiğini gören kimsenin eceli ve ölümü yakın olur.

    Cennete girmeyi görmek, cennete girmeye vesile olacak amel işlemeye delildir.

    Korku halinde olan kimsenin cennete girdiğini görmesi korkudan emin olmasına, üzüntü ve kederde ise üzüntü ve kederinden kurtulmasına, eğer bekar ise evlenmesine işarettir
.

RÜYADA CENAZE GÖRMEK    Bazı tabirciler, cenaze münafık bir kimsedir ki, onun yüzünden kötü ve millet helak olur dediler.

    Bir kimse kendisinin tabut üzerine konulduğunu halbuki hiç kimsenin kendisini yüklenmediğini görse hapsedilir. Tabutu ve cenazeyi yüklendiklerini görse, güç ve otorite sahibi bir kimseye tabi ve ondan mala nail olmakla menfaatlanır.

    Bir takım cenazelerin bilinen kabirlere doğru götürüldüklerini görmek, ehil ve erbabına vasıl olacak bir hakka işarettir.

    Bir çok cenazelerin bir yere konulduğunu görmek ise, o yer halkının günah ve zina ile çok meşgul olmalarına işarettir.

    Kendisinin bir cenazeye yüklendiğini gören kimse haram mal sahibi olur.

    Bir kadın kendisinin öldüğünü görse evlenir. Eğer evli ise dini bozuk olur. Bir sokakta cenaze görülmesi, o sokaktaki dükkalarda bulunan eşyanın satılmasına işarettir.

    Rüyada tabut üzerine konulmak tabutun kıymeti nispetinde rütbeye yahut deniz ve kara yolculuğuna işarettir.

    Cenazenin arkasından gittiğini gören kimsenin dini bozuk olur.

    Kendisini naaş ve tabut üzerinde gören kimsenin malı çok olur.

    Bir kimse kendisinin kaldırılıp tabut üzerine konulduğunu ve bir takım kimselerin onu omuzladıklarını görse, o kimse halkın lideri olur.

Cenazeyi kaldıran kimse, sevap kazanacağına alamettir.

RÜYADA CEMAAT GÖRMEK    Rüyada insan topluluğu gören kimseye Allah-u Teala merhamet eder ve onu korur.

    Bazen cemaat, ödenmesi lazım gelen şeyi ödemeye, zarar ve ziyana işarettir.

    Bazen de cemaat görmek ve cemaatin hasta kimse yanına girdiğini görmek, korku ve şiddetlere delildir. Rüyada bir ölünün cemaat arasında görülmesi, ölünün mağfiret edip Hakkın rahmetine erişmesidir.

RÜYADA CELLAT GÖRMEK

    


    Rüyada cellat, çok küfreden, sövüp, sayan kimsedir. Celladı görmek, üzüntü ve sıkıntılara, hastalığa, tazminat icabettiren şeylere denir.

RÜYADA CEKET GÖRMEK
        Rüyada ceket görmek, mesut bir ömre, ceketi çıkartmak üzüntü ve dertten kurtulmaya, ceket giymek ise hastalığa yakalanmaya işarettir.

RÜYADA CEHENNEM BEKÇİSİ GÖRMEK


          Rüyada cehennemin bekçisini gören kimse, polisin huzuruna çıkar.
    Cehennemin bekçisinin tebessüm ettiğini gören kimse, hapisten kurtulur.
     Hasta bir kimse cehennemin bekçisini görse, onun ölmesinden korkulur.
     Bir kimse rüyada cehennemin bekçisinin sıfatına dönüştüğünü ya da onun, kendisine bir şey yedirdiğini görse, Allah (c.c)’a, Resulüne ve bütün Müslümanlara muhabbet etmeye, izzete, saltanata, nifaktan sonra hidayete erişmeye ve dince gayret göstermeye işarettir.
     Eğer cehennemin bekçisinin kendisine teveccüh ederek geldiğini görse, o kimsenin selametine ve cehennem ateşinden emin olmasına delildir.
     Cehennemin bekçisinin kendisinden kaçtığını veya kendisine yüzüyle veya hareketiyle kızgın bir şekilde baktığını görse, o kimsenin cehenneme girmeye sebep olan ameller yapmasına işarettir.
     Cehennemin bekçisinin kendisine güzel bir şeyler söylediğini ve tebessüm ederek güldüğünü gören kimse, polis tarafından işkence yapılmaya işarettir.